?аза?стан беделді ?йым?а т?ра?алы? ету ар?ылы халы?аралы? ?ауымдасты? де?гейінде ма?ызды р?лге ие болып отыр - Р. Э. Брадтке

Источник: www.inform.kz

 АСТАНА. ?а?тарды? 22-cі. ?азА?парат /?анат М?мет?азы?лы/ - ?аза?стан беделді ?йым?а т?ра?алы? ету ар?ылы халы?аралы? ?ауымдасты? де?гейінде ма?ызды р?лге ие болып отыр.

 Б?гін Е?Ы?-ны? ?азіргі Т?ра?асы, ?Р Мемлекеттік хатшысы - Сырт?ы істер министрі ?анат Саудабаевпен кездесуінен кейін Таулы ?арабах жанжалын реттеуге ж?рдемдесу ж?ніндегі Е?Ы? Минск тобыны? те? т?ра?аларыны? бірі Роберт Энтони Брадтке осылай  м?лім етті, деп хабарлайды ?азА?парат.

«Ж?здесу барысында м?мкіндікті пайдалана отырып, ?аза?станды Е?Ы?-?а т?ра?алы?ымен ??тты?тадым. Б?л ?лкен жауапкершілікті білдіреді. ?аза?стан осындай беделді ?йым?а т?ра?алы? етуі ар?ылы халы?аралы? ?ауымдасты? де?гейінде ма?ызды р?л ат?арып келеді. Мен ?аза?станны? б?л ?йым?а т?ра?алы? етуіне ?аншалы?ты дайындал?анымен таныспын. Сол ?шін біз Минск тобыны? те? т?ра?алары ?аза?станны? ?йым?а жетекшілігі барысында?ы ?зара байланыста жемісті ынтыма?тасты? орнайтынына сенімдіміз», деді журналистерге берген с?хбатында Е?Ы? Минск тобыны? А?Ш тарапынан та?айындал?ан те? т?ра?асы Р. Э. Брадтке.    

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//368562-azastan-bedeldi-jjyma-traaly-etu-aryly-khalyaraly.html


Популярное

26 февраля 2018

«Южмашу» доверили строительство Hyperloop за четыре миллиарда долларов

26 февраля 2018

Объявлена цена билета на украинский Hyperloop

3 марта 2018

Опубликованы фото убранства капсулы высокоскоростного поезда Hyperloop

6 марта 2018

Робота научили жарить бургеры и предрекли вымирание низкооплачиваемой профессии

7 марта 2018

Российская «Сова» развалилась на высоте 20 километров

8 марта 2018

Беспилотная фура Tesla впервые доставила груз

13 марта 2018

Украинский «Антонов» залег из-за России

16 марта 2018

В Японии нашли уникальный способ избавиться от пробок

17 марта 2018

Американские спутники оказались уязвимы перед Россией

17 марта 2018

Списан потопивший гитлеровскую подлодку американский корабль