?аза?стан беделді ?йым?а т?ра?алы? ету ар?ылы халы?аралы? ?ауымдасты? де?гейінде ма?ызды р?лге ие болып отыр - Р. Э. Брадтке

Источник: www.inform.kz

 АСТАНА. ?а?тарды? 22-cі. ?азА?парат /?анат М?мет?азы?лы/ - ?аза?стан беделді ?йым?а т?ра?алы? ету ар?ылы халы?аралы? ?ауымдасты? де?гейінде ма?ызды р?лге ие болып отыр.

 Б?гін Е?Ы?-ны? ?азіргі Т?ра?асы, ?Р Мемлекеттік хатшысы - Сырт?ы істер министрі ?анат Саудабаевпен кездесуінен кейін Таулы ?арабах жанжалын реттеуге ж?рдемдесу ж?ніндегі Е?Ы? Минск тобыны? те? т?ра?аларыны? бірі Роберт Энтони Брадтке осылай  м?лім етті, деп хабарлайды ?азА?парат.

«Ж?здесу барысында м?мкіндікті пайдалана отырып, ?аза?станды Е?Ы?-?а т?ра?алы?ымен ??тты?тадым. Б?л ?лкен жауапкершілікті білдіреді. ?аза?стан осындай беделді ?йым?а т?ра?алы? етуі ар?ылы халы?аралы? ?ауымдасты? де?гейінде ма?ызды р?л ат?арып келеді. Мен ?аза?станны? б?л ?йым?а т?ра?алы? етуіне ?аншалы?ты дайындал?анымен таныспын. Сол ?шін біз Минск тобыны? те? т?ра?алары ?аза?станны? ?йым?а жетекшілігі барысында?ы ?зара байланыста жемісті ынтыма?тасты? орнайтынына сенімдіміз», деді журналистерге берген с?хбатында Е?Ы? Минск тобыны? А?Ш тарапынан та?айындал?ан те? т?ра?асы Р. Э. Брадтке.    

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//368562-azastan-bedeldi-jjyma-traaly-etu-aryly-khalyaraly.html


Популярное