Индустриялы? даму ба?дарламасы аясында жалпы ??ны 4,7 трлн. те?гені ??райтын 191 ?ндірісті іске ?осу жоспарланып отыр - Елбасы

Источник: www.inform.kz

 АСТАНА. Наурызды? 12-сі. ?азА?парат /Ерн?р А?анбай/ - ?демелі индустриялы?-инновациялы? даму ба?дарламасы аясында елімізде жалпы ??ны 4,7 трлн. те?гені ??райтын 191 ?ндірісті іске ?осу жоспарланып отыр. 

Б?л туралы б?гін А?ордада ?кімет м?шелеріні? ж?не облыс ?кімдеріні? ?атысуымен ?тіп жат?ан  Индустриялы? даму м?селелері ж?ніндегі ке?есте Елбасы Н?рс?лтан Назарбаев м?лім етті, деп хабарлайды ?азА?парат.

 Мемлекет басшысыны? айтуынша, а?ымда?ы жылды? ?зінде 144 жоба іске ?осылатын болады. Оны? 141-і - жергілікті жерлердегі ?кімдіктерді?, ал ?шеуі - ?азАгро холдингіні? жауапкершілігінде. «Индустрияландыру ба?дарламасын ж?зеге асыруда ?кімет тарапынан ат?арылатын шаруалар белгілі. Негізгі ж?мыс ?кімдіктерді? мойнына т?седі. Іске ?осылатын нысандарды? барлы?ы ?кімдіктерді? ж?мысымен ты?ыз байланысты», деді Президент.

 Елбасыны? пайымдауынша, мемлекетті?, т?уелсіздікті? болаша?ы, халы?ты? ?л-ау?атыны? жа?саруы осы ба?дарламаны? табысты орындалуымен ты?ыз байланысты. «Ба?дарлама жасалды. Іске ?осылатын нысандар белгілі. ?аржыландыру ?амтамасыз етілді. Енді ж?мысты ?йымдастырып, ?йлестіру ж?не а?шаны тиімді пайдалану керек», деді Мемлекет басшысы.

 Президентті? айтуынша, «индустрияландыру ба?дарламасын дер кезінде орындамаса?, к?штен ?алып ?оямыз».

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//412515-industrijaly-damu-badarlamasy-ajasynda-zhalpy-ny.html


Популярное

21 июня 2019

Россию назвали родиной авиации

3 июля 2019

Россия купит у США 40 двигателей для «самолета XXI века»

3 июля 2019

Шойгу приказал восстановить «Лошарика»

4 июля 2019

Россия испытала высотный псевдоспутник

4 июля 2019

России оказалось нечем изучать Арктику

13 июля 2019

Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100

13 июля 2019

Восстановлена история загадочного самолета в лесах под Петербургом

7 июля 2019

Токаев посетил масштабный концерт ко Дню домбры

14 июля 2019

Крупнейшая навигационная система Европы сломалась

7 июля 2019

Токаев: Домбра – бесценное культурное наследие, объединяющее народ