«Батыс Еуропа-Батыс ?ытай» автод?лізін салушы компаниялар жоспар кестесінен ?алыс келеді

Источник: kaztrk.kz

«Батыс Еуропа- Батыс ?ытай» халы?аралы? к?лік д?лізін салып жат?ан компаниялар ??рылыс ж?мыстары кестесінен біршама ?алып ?ойды. Себебі, мердігерлерді? бір?атары жер ?ойнауын пайдалану ж?ніндегі ??жаттарды р?сімдеу, ??рылыс материалдарын жеткізу, жа?а зауыттарды ??растыру мен іске ?осу сия?ты ж?мыстарды созып ж?ріп ал?ан. Б?л ж?йт мега-жобаны? сапалы ?рі уа?ытылы ж?зеге асуын бас?арушы штабты? отырысында айтылды. Ж?мысшы топ жиынында ?аза?стан Республикасыны? К?лік ж?не телекоммуникация вице-министрі, штаб т?ра?асы Дулат К?тербеков айма?та?ы бас мердігер компанияларды? ж?мысына то?талды. Жалпы транс??рлы?ты? д?лізді? ?аза?станды? б?лігіні? ?зынды?ы 2787 ша?ырым. Оны? 817 ша?ырымы Сыр бойынан ?теді. Б?гінге дейін ?ызылорда облысы аума?ында 336 ша?ырым жолды? ??нарлы ?абаты алынып, 107 километр айналма жол салынды. Штаб отырысында басты назар ж?мысшыларды? ?леуметтік жа?дайына аударылды. Д?ліз ??рылысына 15 мы?нан астам ж?мысшы тартыл?ан. Оны? 8 мы?ы жергілікті т?р?ын. Алайда жол ??рылысына тартыл?ан кейбір шетелдік компаниялар ж?мысшыларды? е?бек ???ы?ын белден басып отыр. ?зектісі- е?беккерлерді? жала?ысы мен т?рмысты? ахуалына ?атысты. К?лік ж?не коммуникация министріні? орынбасары Дулат К?тербеков бас мердігерлерді? барлы?ына аны?тал?ан кемшіліктерді ?алып?а келтіруді міндеттеді.

** Дулат К?тербеков, ?Р К?лік ж?не коммуникация министріні? орынбасары Мен ?зім Арал?а шейін барып каждый участокке то?тап генеральный подрядчигі бар, субподрядчигі бар не істеп жат?анын, ?андай условие жасап ?ой?анын, жатын орны бар ма, жо? па, ішетін-жуынатын сулары ?алай шешілген. Зарплата уа?ытылы ма б?рін тексеріп шы?амын. __ М?лдір ??лмырзаева
Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//444349-batys-europa-batys-ytajj-avtodlizin-salushy.html


Популярное