«А? жол» Т?уелсіздікке т?у етті

Источник: abai.kz

2011 жыл?ы 7 желто?санда Астанада?ы «А? жол» демократиялы? партиясыны? орталы? офисінде партияны? Орталы? Ке?есіні? отырсы ?ткен болатын. Жиын ?аза?стан Т?уелсіздігіні? 20-жылды? мерейтойына арналды. Ке?есті «А? жол» партиясыны? Т?ра?асы А.Перуашев ашып, ж?ргізді. ** « Біз б?гін ?аза?стан Т?уелсіздігіні? 20-жылды?ы ?арса?ында бас ?осып отырмыз. Б?л – еліміз ?шін ерекше тарихи ма?ызы бар о?и?а. ** Біз осыдан жиырма жыл б?рын ата-бабамыз а?са?ан, аманат еткен егемендікке ?ол жеткіздік. Жиырма жыл аз ?ана мерзім бол?анымен, біз осы кезе?де ауыр да сындарлы жолдан ?ттік. Б?л уа?ыт, шынында да, ?аза?стан Республикасыны? Президенті, Елбасы Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев айт?андай, «?асыр?а бергісіз жылдар болды».

Барлы? ?иынды?тар?а ?арамастан осы кезе?де ?аза?стан ая?ынан ны? т?рды. Б?рын империяны? т?кпіріндегі белгісіз отар ел болса?, б?гінде б?кіл ?лем бізді дербес, ?ркениетті, дамы?ан мемлекет ретінде таниды.  ?аза?стан аз уа?ытты? ішінде нары?ты? экономикалы елге айналып, ?о?амды?, ?леуметтік т?р?ыда т?ра?ты даму жолына т?сті. Халы?ты? жай-к?йі ?лде?айда жа?сарды.

?рине, барлы? проблемалар шешімін тапты деп айту?а болмас. Соны? ішінде, ауылды? болаша?ы, ?леуметтік жа?дайы т?мен отандастарды? м?селесі ж?не т.б. бар. Алайда, б?л д?ниеде барлы? проблеманы 100 пайыз шешіп берген мемлекет жо? екенін де мойындауымыз ?ажет», деді, А.Перуашев.

Ол ?аза?станны? жиырма жылда?ы жеткен жетістіктеріне то?тала келіп: «Е? бастысы, Т?уелсіздік бізге ?з м?селелермізді ?з та?дауымызбен шешуге м?мкіндік беріп отыр. Ел та?дыры – ?зімізді? ?олымызда. Т?уелсіздікті? е? басты жетістігі, мені?ше, осы. Сонды?тан осы жылдары ат?арыл?ан шаруа?а ?діл ба?а беруіміз ?ажет», деді.

А.Перуашев мемлекетті? жиырма жылда?ы табыстарын жо?ары ба?алай келіп, елдегі ?зекті проблемаларды? шешілуіне билік те, ?о?ам мен партиялар да жауапты екенін атап ?тті.

А.Перуашев алда болатын М?жіліс сайлауы мемлекетті? осы уа?ыт?а дейін ж?ргізген реформаларыны? за?ды жал?асы ж?не жа?а ?згерістерді? басы болуы тиіс деп санайды.

Сондай-а?, Партия т?ра?асы барша «а?жолды?тарды» халы?ты? болаша?ы жолында аянбай ж?мыс істеуге ша?ырды.

Жиын со?ында, ?Р Президенті Н.Назарбаевты? Жарлы?ымен, «А? жол» партиясыны? бір топ к?рнекті ?кілдеріне «?аза?стан Республикасыны? Т?уелсіздігіне 20 жыл» мемлекеттік медальдары салтанатты т?рде тапсырылды.

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//496437-a-zhol-tuelszdkke-tu-ett.html


Популярное

10 февраля 2020

Попытки реанимировать погибших в Таиланде российских детей попали на видео

15 февраля 2020

Страны ЕАЭС продвинулись в согласовании Стратегических направлений развития интеграции

15 февраля 2020

Хуситы сбили военный самолет на границе с Саудовской Аравией

15 февраля 2020

Четверых казахстанцев не отпускают с карантинного лайнера

15 февраля 2020

Неустойчивая погода ожидает казахстанцев 15 февраля

15 февраля 2020

В Иране рассказали о вероятности войны с США после смерти Сулеймани

15 февраля 2020

В Белоруссии исключили влияние США на страну

15 февраля 2020

«Лестер» в меньшинстве сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ

15 февраля 2020

«Манчестер Сити» оказался под угрозой лишения набранных в АПЛ очков

15 февраля 2020

"Тобол" пытается подписать защитника европейской сборной