Елбасымен – ерте?ге!

Источник: www.egemen.kz

С?рсенбі, 21 Желто?сан, 2011 *

?аза?станды?тар Мемлекет басшысыны? Т?уелсіздікті? 20 жылды?ына арнал?ан салтанатты жиналыста с?йлеген с?зіне ?н ?осады

_______________________

ЖАСАМПАЗДЫ?ТЫ? ЖОЛЫН БАСТАУШЫ Мен Елбасы Н?рс?лтан На­зар­баевты? ?стан?ан сара сая­саты мен ба?ыт-ба?дарла­ма­лары­ны? ?олдаушыларыны? бірімін. ?ашанда хал?ыны? ?а­мын ойлайтын Елбасы ел Т?у­елсіздігіні? 20 жылды?ына ар­нал?ан салтанатты жиында елі­мізді? осы кезе?де ?ткен жол­дарын ?демі ?діптеп берді. Осы кезе?де ?ол жеткен жетістіктерді боямасыз баянда?ан Елба­сы­ны? с?здерінде егемен елі­міз­ді? ?ткен жолдары ай?ын а?­?арылды. М?ны ?р ?аза?стан­ды?­ты? сезініп отыр­?аны шынды?. Елімізді? б?гінгі экономикалы?-?леуметтік да­муыны? ?ар?ыны достары­мыз­ды ?уантып, д?шпанымызды ?ыз­?антуда. Экономикалы? да­муды? ар?асында хал?ымызды? т?рмысы жа?сарып, ?леуеті арт­ты. Т?уелсіз 20 жыл ішінде ат?а­рыл?ан шаруалар?а хал?ы­мызды? риза екендігіне к?м?н жо?. Ке?естік кезе?ні? 70-жыл­да­рында барма?ан алыс ауыл­дар?а, елді мекендерге ?азір су ??бырлары тартылып, «к?гілдір отын» бар?анын к?зіміз к?ріп отыр. Елбасы ?ашанда ауылды? дамуын ?дайы назарда ?стап келеді. Елбасы Т?уелсіздікті? 20 жылды?ына арнал?ан сал­та­натты жиынында с?йлеген с?­зін­де ел экономикасыны? даму ба?ыттарын на?тылап берді.

Т?уелсіздік ?келген же?істер т??ырлы болу ?шін б?гінгі жас­тарымыз ерен е?бек етуі тиіс. Елбасы 15 желто?санда с?й­ле­ген с?зінде жастар?а, соны? ішінде, ?ылыммен айналысатын ?рендерімізге ?лкен сенім арт­ты. Б?л сенімді а?тау оларды? азаматты? парызы ?ана емес, сонымен бірге патриотты? міндеті деп білуіміз керек. Ота­нын ?ор?ау ?ш­ін ?ыршыны­нан ?и­ыл­?ан Ке?ес Ода­?ы­ны? Ба­ты­ры ?лия Мол­да­??­лова­ны? ерлік істерін насихаттаумен айналыса ж?­ріп, елі­міз­ді? егемендігі осындай ?ай­сар ?л-?ыз­да­рымызды? ар?а­сында м?мкін бол­?анын айт?ым келеді. Елба­сы баяндамасында елімізді? ?ол жеткен жетістіктерімен ?атар ерте?гі даму ба­?ыттары да ай­?ын с?з болды. ?ашанда на?ты іске ба­?ытталатын ба?дарла­ма­лар­ды тілге тиек еткен Елба­сыны? с?з­дерінен елімізді? таяу жыл­дарда?ы даму ба?ыттары ай?ын а??арылады. Біз Елба­сы­ны? с?зі мен ісіні? бірлігіне талай т?нті болды?. Хал?ына ?ыз­мет ететін ?лды? с?зі ?ашанда ?тімді.

?алымжан БАЙДЕРБЕС, «?ос Шынар» ?лия-М?нш?к атында?ы А?т?бе  ?алалы? ?айырымдылы? ?оры» ?о?амды? бірлестігіні? т?ра?асы. **

А?т?бе облысы.

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//506563-elbasymen-ertege.html


Популярное

10 февраля 2020

Попытки реанимировать погибших в Таиланде российских детей попали на видео

15 февраля 2020

Страны ЕАЭС продвинулись в согласовании Стратегических направлений развития интеграции

15 февраля 2020

Хуситы сбили военный самолет на границе с Саудовской Аравией

15 февраля 2020

Четверых казахстанцев не отпускают с карантинного лайнера

15 февраля 2020

Неустойчивая погода ожидает казахстанцев 15 февраля

15 февраля 2020

В Иране рассказали о вероятности войны с США после смерти Сулеймани

15 февраля 2020

В Белоруссии исключили влияние США на страну

15 февраля 2020

«Лестер» в меньшинстве сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ

15 февраля 2020

«Манчестер Сити» оказался под угрозой лишения набранных в АПЛ очков

15 февраля 2020

"Тобол" пытается подписать защитника европейской сборной