Курсы валют
Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан

Ит-??с?а жем бол?ан жігітті? ата-анасы бас прокурор?а хат жолдама?

Источник: news.nur.kz

кадр канала “31 канал”
“Арда азаматымды айуанды?пен ?лтіріп, айдала?а ла?тырып кеткен ?анышерлер ?атал жазасын алуы керек!

Алайда, тойда жо?ал?ан ?лымны? со??ы с?тін к?рген 270 адам?а с?рау сал?ан ??зырлы орган ?лі к?нге к?діктіні ??ры?тай алмай отыр”.

Алматы облысыны? т?р?ыны М?лік ?мірбеков осылай деп арызын айтып, арнамыз?а арнайы хабарласты.

Ашын?ан ?ке, ?лын ?лтіріп ?ана ?оймай, ит-??с?а жем ?ылып ?алдырып кеткен ?аск?немдерді ??ры?тау?а полицияны? ??лы?сыз отыр?анына наразы.

Орда б?зар отыз жас?а да жете алмай, кісі ?олынан ?аза тап?ан Дауренді туыстары тура ?зіні? туыл?ан к?нінде жер ?ойнына тапсыр?ан болатын. Осыдан алты ай б?рын... Д?л отыз жас?а толатын к?ні мар??мны? денесін толы? емес к?йінде ?ара жер ?ойнына алды.

ИРИНА СОВЕТЖАН?ЫЗЫ, ТІЛШІ:

- Мар??мны? денесі осы егістік ал?абынан табылды. Бір ?олы ?зімен болмай шы?ты.

Д?УРЕН ?МІРБЕКОВТІ? ?ПКЕСІ:

- ?олын ж?лып алып кеткен. Мойны шіріп жатыр. Басын ит-??с жеп кеткен, ?ара?ызшы?!

Естері?ізге сала кетсек, досыны? тойына кетіп, ?йіне оралма?ан Д?урен ?мірбековке, бізді? арна ар?ылы ?кесі іздеу сал?ан болатын. Міне, мына кадрлар сол тойды? тірі ку?сі. Д?уренні? осы д?ниедегі со??ы с?ттері де к?рініп ?ал?ан.

Мына жігіт мар??мны? ??ла?ына сыбырлап, сырт?а алып шы?ып кеткеннен кейін той т?сірілімінде Д?уренні? бейнесі м?лде к?рінбеген. ?ке ж?регі жаманды?ты сол кезді? ?зінде сезген болуы керек, ??зырлы орган ?ызметкерлері ?ылмысты? істі ?оз?амай жатыр деп, артынша сот медициналы? сараптама ?за? ж?рзілуде деп, ала?да?ан болатын. Содан бері он ай ?тті. ?лі к?нге бірде-бір к?дікті ?ол?а т?скен жо?.

Н?КЕТАЙ К?ЛБАЕВА, Д?УРЕННІ? АНАСЫ:

- Баламды ?лтіргендер емін-еркін ж?р. Соны ойлап ауру?а шалды?тым. ??дай жазасын берсін! Бір жыл болды ?ой, табылмады.

М?ЛІК ?МІРБЕКОВ, МАР??М Д?УРЕН ?МІРБЕКОВТІ? ?КЕСІ:

- К?ні б?гінге дейін бір хабар жо?. 270 адамнын ішінен ?лі таба алмай отыр. Арнайы орындар ж?мыс істеп жат?ан жо?. 6 ай болды іс ?оз?ал?анына.

Сот сараптама ?орытындысы, Д?уренні? ?ара??стан ал?ан ауыр со??ыдан к?з ж?м?анын д?лелдеген. Мар??мны? бірнеше тісі де сыныпты.

Я?ни, тойда т?белесті? бол?аны айдан аны?, оны? ?стіне мар??мны? денесі табыл?ан жер, той ?ткен мейрамхана ?ожайыныны? туыстарына тиесілі, дейді Д?уренні? ?кесі. К?дік к?п, к?м?нім де, біра? б?л іспен мен емес, ??зырлы органны? айналысуына кім кедергі келтіріп отыр, дейді.

Ж?МАГ?Л ?МІРЕЕВА, Д?УРЕННІ? К?РШІСІ:

- Ит-??с та бар, денесін ?згертіп тастапты. Эксперт басын алып кетті. Содан бері бір хабары болуы керек ?ой.

Б?л іске ?атысты ??зырлы орган ?ызметкерлерінен ?андай да бір жауап алу м?мкін болмады. Е?бекші?аза? ауданды? ІІБ ?ызметкерлері ?ылмысты? істі? бас?а ауданда екендігін айтып, т?сінік беруден бас тартты.

Мар??мны? туыстары ша?ымдарын ?алдыр?ан ауданды? прокуратура ?ызметкерлері де пікір беруден ?зілді-кесілді бас тартты. Ал, облысты? ІІД баспас?з ?ызметі, тергеу ж?мыстарыны? ж?ргізіліп жат?анды?ына байланысты, с?хбат бермеді. Осы сенбіде мар??мны? туыстары ?лдарын еске алып, ??ран ба?ыштады. Жылды?ын ?ткізіп... Балаларыны? алдында?ы басты парыздарын ?теп бол?ан а?айын-туыс, енді елімізді? бас прокурорына хат жолдама?.

Алматинская область , Криминал , Полиция Страны: Казахстан
Последние новости