Курсы валют
Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан

Орал ?аласында ?ш бірдей жеке балаба?ша тіркеліп отыр

Источник: www.inform.kz

ОРАЛ. 11 а?пан. ?азА?парат /Елжан Ералы/ - Орал ?аласында ?ш бірдей жеке балаба?ша тіркеліп отыр.Оны? бірі – «Талап» гимназиясы жанында болса, екіншісі – «Сарыар?а» атты ?лкен коттеджінде орналас?ан. Ал Орал гуманитарлы?-техникалы? колледжі жанында?ы жеке ша?ын орталы? ?ткен жылды? ?азан айында ашылды. Колледж директоры Шолпан Н?бидоллинаны? с?зіне ?ара?анда, м?нда екі топта жиырма бес баладан т?рбиеленеді. ?р балдыр?ан?а жеке-жеке к??іл б?лінетін ша?ын орталы?ты? та?ы бір тиімділігі, м?нда колледжді? «Мектепке дейінгі т?рбие» маманды?ы бойынша т?лектері т?жірибелі ?ріптестеріні? к?мегімен мемлекеттік т?лімдемеден ?теді. Я?ни 50 б?лдіршін мектепке дейінгі т?рбиемен ?амтылып ?ана ?оймай, жас мамандарды? т?ра?ты ж?мыс табуына да м?мкіндік бар.

?алалы? білім беру б?ліміні? бас маманы Алтын Байм?хамбетованы? айтуынша, жеке балаба?шалар к?п болса, мемлекеттік мектепке дейінгі мекемелерге кезекке т?р?андар саны азаяр еді. Сонды?тан о?ан болаша?та артылар сенім мол. Алайда жеке балаба?ша ашу  – жауапкершілігі аса жо?ары ж?мыс. О?ан ?ойылатын талап та ?ата?.

?азіргі кезде Оралда 10070 бала кезекте т?рса, б?лдіршіндерді? балаба?шамен ?амтылуы 76 пайыз?а жетіп отыр.

Последние новости