Курсы валют
Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан

?ли Секел. Полицияны жетегіне ал?ан «же?гетай»

Источник: abai.kz

« Арт?а Ал?а » Шуы к?п Шымкентте полиция кезекті рет айы?пас дау?а ?алып отыр. Дау емес-ау, жегі ??рттай жайыл?ан жем?орлы?ты? жетегінде кеткен ???ы? ?ор?аушылар адам ?лтіргендерге «араша» т?сіп мас?ара болып жатыр.

М?селені? м?ні мынадай. Сарыа?ашта ?ылмыскерлер 15 жасар ?ызды зорлап, ?инап ?лтіріп кеткен. Оны? м?йітін туыс?андары ары?тан тауып алды.

Бойжеткен жо?алып кеткен к?ні-а? туыстары ?ызды белгісіз жа??а ертіп кеткен адамдарды полиция?а ?здері ?стап ?келіп берген. Олар Бахтияр атты жігіт пен Фируза атты же?гетай келіншек екен. ?ызды? туыстары тіпті к?діктілер полиция?а кін?ларын мойында?анын айтады. Алайда, «же?гетай» келіншек ???ы? ?ор?аушылар ?зін жібермейтін болса ?ай жерде ?анша ?ызды оларды? астына салып бергенін жайып саламын деп ?ор?ыт?ан. Осыдан кейін полиция оны бостанды??а жібереді. Туыстары к?діктілер ?ызды полициядан босап шы??анан кейін ?лтірген деп отыр.

Полицияны? за?сыз істеріне наразы бол?ан ?ызды? туыстары оны? м?йітін алып О?т?стік ?аза?стан облысты? ішкі істер департаментіне келген. Халы? келген кезде з?релері кеткен полицияны? бірі ?алмай бас ?имарат?а жиналып ал?ан еді. ?ызды арт?ан автобусты? ?йнегіне «ГРУЗ 200» деп жазыл?ан. М?ндай жа?дай б?рын болып к?рген емес. Ашын?ан халы? ?ылмыс ?лемімен біте ?айнасып, жем?орлы??а белшесінен Шымкентті? полициясынан ?бден т??ілген. Олар ???ы? ?ор?аушыларды? ?ылмысын ?шкерелеу ?шін м?йітті ар?алап ж?ріп наразылы? к?рсетуге дейін жетті.

Мар??м Зарипа Анарбаеваны? а?асын да осыдан 4 жыл б?рын 16 жасында белгісіз біреулер ?лтіріп ?лгі ары??а ла?тырып кеткен болатын. Ол кезде ???ы? ?ор?аушылар бозбала ?ліміне ?зі кін?лі деген. Ал б?гін ауыздарын ашпады. Бір ?йді? білдей екі адамы ?аск?йлерді? ?олынан ?аза болуы Сарыа?ашты ?ылмыскерлерді? уысында ?стап отыр?анын білдіреді.

?ызды? туыс?андары «же?гетай» Фируза жас ?ызды біреуді? астына салып беруге у?де еткен ?рі с?зінде т?р?ан дейді. Ал, «жас иіске» тапсырыс беруші лауазымды т?л?а болуы ?бден м?мкін. Себебі, «же?гетайды?» ?о?ан-ло?ысыны? к?шті бол?аны соншама ???ы? ?ор?аушылар оны ?сту?а ?лі ?рекет етпей отыр.

Б?л с?мды? о?и?аны? шуы ?зір басыла ?оюы екіталай. М?ны жылы жауып ?оя салуы да ?бден м?мкін. ?рі кетсе біреу-міреуге с?гіс жарияланып, ?са?-т?йек инспекторлар ?ызметінен алынатын шы?ар. Біра?, жем?ролы?ты? тамырын осыншама тере? жаюына к?зін ж?ма ?арап отыр?ан лауазым иелеріні? бірі де жазаланбасы аны?. ?йткені, соны? б?рі ?лгі «же?гетай» секілді ?ылмыс ?лемі ?кілдеріні? ??ры?ына ілінген. Б?л б?гінгі ?о?амны? ?лкен дерті. Б?л бізге белгілі бол?аны ?ана. ???ы? ?ор?аушылар к?п жа?дайда ?ылмысты б?ркемелеп, елге жария ?ылмауды? барлы? амалын жасайды. Біз білмейтін м?ндай ?ылмыстарды? талай жасал?аны аны?. Ол ?ылмыстар ???ы? ?ор?ау орындарын жем?орлы?тан тазаламай еш?ашан ашылма? емес.

http://masa.kz/article/view/id/537
Последние новости