?ыр?ызстанда жарылыс болды

Источник: kaztrk.kz

?ыр?ыз парламентіні? ?ш фракциясы б?гін коалициялы? ке?еске ?ол ?ойды. Келісімге с?йкес, премьер-министр ?ызметіне социал-демократиялы? партияны? к?шбасшысы Алмазбек Атамбаевты, оны? орынбасары ретінде «республикашыл» ?мірбек Бабановты, ал парламент спикері лауазымына «Ата мекен» партиясынан ?мірбек Текебаевты та?айындау ?сынылып отыр.

** Парламентте ?кімет ??рамы тал?ыланып жатса, б?рын?ы билікті ?олдаушылар бірнеше теракт ?йымдастырып, та?ы елді? ??тын ?ашырма? бол?ан. Бішкекте та? атысымен Спорт сарайыны? тура алдында жарылыс болды. Ал Ош облысында ?ауіпсіздік ?ызметкерлері ла?кестік топты ?ол?а т?сірді. Жарылыс та??ы са?ат то?ызда бол?ан. Бомба Спорт сарайыны? жанында?ы коллекторды? ішіне ?ойыл?аны аны?талды. Теракт б?рын?ы ?ыр?ызстан президенті мен оны? жа?тастары ?стінен ?оз?ал?ан сот процесі басталар алдында бір са?ат б?рын ?йымдастырылды. Сонды?тан сот отырысыны? уа?ыты кейінге шегерілді. Ал т?тенше жайттан ?лтты? ?ауіпсіздік ?ызметіні? мамандары зардап шекті. ** Марат Иман??лов, ?ыр?ызстан ?ауіпсіздік ке?есіні? хатшысы: ** Жарыл?ыш зат ?ашы?ты?тан бас?ару немесе ?ялы телефон ар?ылы іске ?осыл?ан. Я?ни бомбаны жар?ан адам алыстан ба?ылап, ?ауіпсіздік ?ызметкерлері мінген автобус то?та?анын к?рген болар. ** Билік басында?ылар «?азір елдегі жа?дай т?ра?ты» деп сендіруде. Жа?ында ?ана Ошта террористік топты? к?зі жойылды. Жедел іс-шара кезінде экстремистерді? т?ртеуі ?лтірілді, арнайы б?лімні? ?ш ?ызметкері жара?ат алды. Б?л шараларды халы?аралы? ла?кестік ?йымдар бас?ар?ан деген болжам бар. Ал, Ошта тексеру ж?мыстары жал?асуда. Террорист деген к?дікпен бірнеше адам ?сталды. Та?ы 39 адам іздеуде. ** К?лбай М?саев, ?ыр?ызстан Мемлекеттік ?лтты? ?ауіпсіздік ?ызметі т?ра?асыны? орынбасары: __ Бішкекте 8, Ошта 14 ж?не бірнеше террористік шара Ош облысында да жоспарлан?ан. ** Сарапшыларды? пікірінше, жарылысты? ?айталануы ?ажап емес. ?йткені биліктегілер ла?кестікті ?йымдастырушыларды аны?тап ?лек болып жат?анда, халы??а ?ауіп т?ніп т?р. Б?л жа?а даму жолын та?да?ан мемлекетті? шыр?ын ?айта б?зады. К?рші елдегі т?ра?сызды??а ала?да?ан ?аза?стан ?а?ты?ыстарды? бейбіт жолмен шешілуіне ?з ?лесін ?оспа?. Ал, ?ыр?ыз елінде ?азір к?штік ??рылымдар ?ызметтерін к?шейте т?сті. ?лтты? ?ауіпсіздік ?ызметіні? мамандары тек екі аптаны? ішінде 20 терактіні? алдын алды. * __ * Альбина ?шім?ызы
Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//672166-yryzstanda-zharylys-boldy.html


Популярное