?аржы полициясы ?стінен ?ылмысты? іс ?оз?ал?ан Денсаулы? са?тау министрі ауруды сылтауратып отыр деп санайды

Источник: www.inform.kz

АСТАНА. ?ырк?йекті? 30-ы. ?азА?парат /Марлан Жиембай/ – ?Р Экономикалы? ж?не сыбайлас жем?орлы?пен к?рес агенттігі ?ызметтік ?кілеттігін асыра пайдаланды деген айыппен ?ылмысты? іс ?оз?ал?ан Денсаулы? са?тау министрі Ж.Дос?алиев ауруды сылтауратып отыр деп санайды. Б?гін атал?ан ведомствоны? ресми ?кілі М?рат Ж?манбай  к?діктіні? денсаулы?ына байланысты бейнежазбаны БА? ?кілдеріне к?рсетті.«Бастап?ыда тергеуге дейінгі тексеріс барысыны? ?зінде біз Ж.Дос?алиев пен бір?атар т?л?аларды? ?ылмысты? жауаптылы?тан жалтаруды? т?рлі жолдарын жоспарла?анды?ы туралы а?парат?а ие болды?. Оны? ішінде шетелге шы?у немесе денсаулы? жа?дайыны?  нашарлауына байланысты жолдар ?арастырыл?ан», деді ресми ?кіл ?з с?зінде.

Оны? айтуына ?ара?анда, ?аза?стан аума?ынан шетелге кетуге жаса?ан ?рекеті с?тсіздікке ?шра?аннан кейін к?дікті ?зге лауазымды т?л?алармен с?з байласып, екінші жоспар?а к?шкен. Осы?ан с?йкес Ж.Дос?алиевке атауынан ат ?ркен бір?атар ауру т?рлеріні? диагнозы ?ойыл?ан. ?аржы полициясы к?рсеткен бейнежазбадан ауруды? бет ?лпеті аны? к?рінбейді. «?аржы полицияларыны? бар кезінде ессіз жа?дайда бол?ан Дос?алиевті? шын м?нінде ауруды сылтаурат?аны ж?не тергеу органдарын ?зіні? денсаулы?ына ?атысты ?аса?ана алда?анды?ы к?рініп т?р», дейді М.Ж?манбай.

Оны? айтуынша, ?аржы полициясыны? тергеушілері мен жедел ?ызметкерлері кетісімен медициналы? персонал Дос?алиевті? палатасында ?алуы м?мкін аудио ж?не видео ты?дау ??рыл?ыларды іздеуді бастады. Оларды? ж?ріс-т?рысынан д?рігерлер мен Дос?алиевті? ?зіні? ?имылынан к?діктіні? денсаулы? жа?дайыны?, о?ан ?ойыл?ан диагноз?а с?йкес келмейтіндігі к?рініп т?р. «Ол д?рігерлермен с?йлеседі, ?имылдайды, о?ан ?оса  диагноз кезінде ?ойыл?ан ?ажетті медициналы? аппараттарды? бірде бірі ?осылма?ан», деп атап ?ткен ресми ?кіл ?ылмысты? істі тергеу барысына кедергі жасау фактілеріне тиісті ???ы?ты? ба?а берілетіндігін айтты.

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//706601-arzhy-policiyasy-stnen-ylmysty-s-ozalan-densauly-satau-ministr-aurudy-syltauratyp-otyr-dep-sanaydy.html


Популярное