Астана ?кімі И.Тасма?амбетов елордалы? ?стаздарды к?сіби мерекелерімен ??тты?тады

Источник: www.inform.kz

АСТАНА. ?ырк?йекті? 30-ы. ?азА?парат /Г?лмира ?лиакпарова/ – Б?гін Астанада?ы Конгресс-Холл сарайында ?стаздар к?ніне арнал?ан салтанатты жиын ?тті. Елордалы? м??алімдерді к?сіби мерекелерімен ?ала ?кімі Иман?али Тасма?амбетов ??тты?тады.«?стаз! Осы бір с?зді? т?бінде – ?аншама киелі ??дірет, ?ла?атты ??ым жатыр. Адам баласы не замаман бері жа?аны ?йреніп, ?алымды игері, білімді то?умен келеді. ?ай кезе?де болмасын т?лім мен т?рбие беру – е? ?лы м?рат. Б?л орайда, о?ушы зердесін осынау асылды дарытушы, білімні? ба?дары, ?рпа?ты? ба?баны ол е? алдымен – м??алім. Ендеше, м??алімдер к?ні – орны б?лек, д?режесі биік, е? ?лы? та ?ла?атты мереке. Олай болса барша ?стаздар ?ауымын осынау мерейлі мерекелерімен шын ж?ректен ??тты?таймын», – деді ??тты?тау с?зінде Астана ?аласыны? басшысы.

?кім атап к?рсеткендей, б?гінде Астана ?аласында жас ?рпа??а білім мен ?негелі т?рбие беру ісімен 8 мы?нан астам ?стаз айналысады. Жоспарлы т?рде ж?не кезе?-кезе?імен ?стаздарды? жала?ысы мен баспана м?селелері шешіліп келеді. М?селен, 2010 жылы республикалы? бюджет ше?берінде оларды? жала?ысы 25 пайыз?а к?бейді. Келер жылы мемлекет м??алімдерді жала?ысын та?ы 30 пайыз?а арттыру міндетін орындайды.

«Сонымен ?атар, Елбасыны? тапсырмасына с?йкес ?ткен жылы арендалы? т?р?ын ?й ?орынан 155 ?стаз?а п?тер берілді. Т?р?ын ?й мемлекеттік ба?дарламасы бойынша 582 ?стаз, тамыз айында білім беру саласы ?ызметкерлеріні? жиналысында та?ы 10 м??алім баспана кілттерін алды», – деді.

Салтанатты жиналыс барысында И.Тасма?амбетов, ?рт?рлі аталымдар бойынша жыл сайын ?ткізілетін бай?ауды? же?імпаздарын марапаттады. М?селен, №60-шы мектеп-лицей «Жылды? та?даулы мектебі» деп танылды. Мектеп ?жымына ?ала ?кіміні? 750 мы? те?ге к?леміндегі гранты мен ауыспалы Кубок тапсырылды. Сонымен бірге, Астана ?аласыны? интеллектуалды? элитасын ?алыптастыруда орасан зор жетістіктерге жеткені ?шін, осы білім ордасыны? 10 ?здік м??аліміні? ай сайын?ы жала?ысына 50 пайыз ?осымша ?стеме ?осылды.

Сондай-а?, 750 мы? те?ге к?леміндегі сыйа?ыны «2010 жылды? е? ?здік балаба?шасы» атан?ан – №29-шы «А? ?айы?» балаба?шасы алды.

«Е? ?здік к?сіптік колледж» атан?ан Экономика, технология ж?не та?ам ?німдерін стандарттау колледжі, «?осымша білім беретін е? ?здік мекеме» атан?ан №1-ші балалар?а арнал?ан музыкалы? мектеп пен «Е? ?здік арнайы білім беру ордасы» аталымында же?іске жеткен Арнайы т?зеу мектеп-интернаты да сыйлы?сыз ?алмады.

Ал салтанатты жиынны? е? ба?алы сыйлы?ы – п?тер кілті «Жыл м??алімі 2010» бай?ауыны? же?імпазы – №38-ші мектеп-лицейді? жо?ары санатта?ы ?стазы С?уле ?зімханова?а б?йырды.

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//707062-astana-km-itasmaambetov-elordaly-stazdardy-ksbi-merekelermen-ttytady.html


Популярное