Взрослая лягушка съедает за всю свою жизнь блее 3 тонн комаров.


Взрослая лягушка съедает за всю свою жизнь блее 3 тонн комаров.


Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/interesnie-fakti/500951-vzroslaya-lyagushka-sedaet-za-vsyu-svoyu-zhizn-blee-3-tonn-komarov.html


Популярное