В английском языке около 540 000 слов и их количество продолжает ра...


В английском языке около 540 000 слов и их количество продолжает расти.


Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/interesnie-fakti/506447-v-angliyskom-yazyke-okolo-540-000-slov-i-ih-kolichestvo-prodolzhaet-ra.html


Популярное