Пчела за свою жизнь производит всего 1-2 чайные ложки меда.


Пчела за свою жизнь производит всего 1-2 чайные ложки меда.


Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/interesnie-fakti/712232-pchela-za-svoyu-zhizn-proizvodit-vsego-1-2-chaynye-lozhki-meda.html


Популярное