Кошки плохо различают вкус пищи. На языке кошки всего 473 вкусовых ...


Кошки плохо различают вкус пищи. На языке кошки всего 473 вкусовых почки (у человека — 9000)


Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/interesnie-fakti/746677-koshki-ploho-razlichayut-vkus-pischi-na-yazyke-koshki-vsego-473-vkusovyh-.html


Популярное