Бауыржан Момыш?лы туралы 13 дерек


Со?ыстан кейін 1950-1955 жылдары Совет Армиясы ?скери академиясында саба? береді. Генералдар д?ріс о?ы?ан ас?ан стратег, психолог, шешен, тап?ыр полковникті? к?сібилігін мойындайды, деп жазады e-history.kz.

1. Желто?сан айыны? 24 к?ні ту?ан. ?ысты? ?бден ?а?арына мініп т?ратын ша?ында ту?ан оны? ?міріне да аса ы?палы бол?ан. Жайшылы?та сабырлы, ал майданда аса ?атал бол?ан деседі. Бала кездегі ла?ап аты «Ша?тимес» бол?анын біреу білсе, біреу білмес.

2. Ал?аш?ы е?бек жолын ?стазды?тан баста?ан. 1928-1930 жылдары бастауыш мектепте саба? берген.

3. ?р саланы? игеріп ?кететін ерекше ?абілетіні? ар?асында Шымкент ?нерк?сіп банкіні? экономисі болып та ?ызмет еткен. ?аржылы? сауатты Момыш?лы ?скери саланы да тастамай ?атар алып ж?рген.

4. Со?ыс?а дейінгі жылдары ?скерде ?нерімен талайды т?нті еткен. Ат ?стінде ?ылышпен ойын к?рсетуде ас?ан ептілік танытып, Буденныйды? к?зіне т?скен.

5. ?лы Отан со?ысына генерал-майор И.В. Панфилов бас?ар?ан ?йгілі дивизиясыны? ??рамында 1941 жылды? ?ырк?йек айынан бастап ?атысты.

6. Бауыржан Момыш?лы Москва ?шін шай?аста 207 рет ?рыс?а кірді.

7. 1945 жылды? 16 ?а?тарында Алматы?а келген Бауыржанды М. ?уезов, ?. С?тбаев, т.б. ?алымдар со?ыс туралы ??гіме-лекция ?ткізуге ша?ыртып, кездесу ?йымдастырады. Осы д?рісті? стенограммасы кейін «Со?ыс психология» деген атпен кітап болып басылды.

8. ?ан??йлы со?ыс уа?ытында дивизия бас?ар?ан екі-а? ?аза? бол?ан. Біріншісі – Бауыржан Момыш?лы, екіншісі – ?біл?айыр Баймолдин.

9. Со?ыстан кейін 1950-1955 жылдары полковник шенімен Совет Армиясы ?скери академиясында саба? береді. Совет ода?ыны? генералдары алдында д?ріс о?ы?ан ас?ан стратег, психолог, шешен, тап?ыр полковникті? к?сібилігін бірден мойындайды. Батыр а?ын, алашты? арысы Ма?жанды ?з к?зіммен к?рдім деп осы кезді айтады.

10. Бауыржан Момыш?лы 1962 жылы Фидель Кастроны? ша?ыруымен Куба еліне барды. Кейін 1963 жылы та?ы бірнеше м?рте ша?ыртумен арнайы сапармен барып ?айтты. Бір айта кетерлігі, Куба еліні? саяси к?рескері Ф. Кастро т?рмеде жат?ан кезінде Момыш?лыны? кітаптарын о?ып, к?з?арастарыны? ны?аюына ы?пал еткенін айтады.

11. Елге орал?ан со?, ?ор?аныс комиссариатына (?азіргіше министрлік) басшылы?тан ойы бол?ан. Алайда елдегі нау?аншылды? о?ан жол бермеді. Тіпті ректор ?мірбек Жолдасбеков ?аза? ?лтты? университетіні? ?скери кафедрасына ж?мыс?а алма? болады. Алайда о?ан да ?арсылы? бол?ан деседі.

12. Кейін біры??ай шы?армашылы??а келді. Ол ?аза? ж?не орыс тілдерінде бірдей жазып, ?з ?міріндегі к?рген білгендерін шы?армаларына ар?ау етті.

13. Момыш?лы ?мірінде бірнеше рет ?йленіп, ша?ыра? к?терген. Ал?аш?ы зайыбы Бибіжамал М??ан?ызынан Ба?ытжан есімді ?лы д?ниеге келген. ?лы да жазушылы?пен айналыс?ан. Екінші ?йелі Вера Строева Бауыржанны? ?дебиетке келуіне ?сер еткен. Клавдия Коркина атты сы?ан ?ызымен бас ??рап, одан Елена Бауыржан?ызы деген перзент с?йген. Та?ы бір ?йелі Ба?ытжамал ?алибек?ызымен 13 жыл бірге бол?ан.

Автор: За??ар К?рімхан

Фото: e-history.kz

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/novosti/kazakhstan/1132634-bauyrzhan-momysh-ly-turaly-13-derek.html


Популярное

22 октября 2019

В Германии признали превосходство российской «Арматы» над немецким «Леопардом-2»

21 октября 2019

Повоевавшие в Сирии российские Ту-160 направят в Африку

24 октября 2019

В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»

24 октября 2019

Мужчина заживо сгорел в автомобиле Tesla

30 октября 2019

Россия построит уникальные военные корабли

30 октября 2019

Американские вседорожники «загримировали» под российские Т-72

6 ноября 2019

Россия показала замену украинского Ан-124 «Руслан»

7 ноября 2019

На российский квантовый компьютер потратят 24 миллиарда рублей

8 ноября 2019

Сбербанк создал мощнейший суперкомпьютер

9 ноября 2019

Перетяжеленный Ил-112В облегчили