?ндістанда ?аза?станды? алты баланы? ж?регі ауыстырылды


?ндістанда ?аза?станды? алты бала?а ж?ректерін ауыстыру бойынша ота жасалды. Б?л туралы Орталы? коммуникациялар ?ызметінде ?ткен баспас?з м?слихатында «?лтты? ?ылыми кардиохирургиялы? орталы?» А? бас?арма т?ра?асы Юрий Пя м?лім етті, деп хабарлайды ?азА?парат.

«Баланы? ж?регін ауыстыру ?ажеттігі туында?ан жа?дайда біз оны ?ндістан?а жібереміз. ?ндістанны? денсаулы? са?тау ж?йесі ж?рек пен органдарды ауыстыру отасын ?ндістан азаматтары ?шін а?ылы негізде ?ана жасайды. М?ндай оталар ?аза?станда?ыдай са?тандырумен немесе мемлекеттік к?мекпен жасалмайды. Сонды?тан, ол жа?та бала?а арнал?ан донорлы? ж?ректі табу о?ай», - деді Юрий Пя.

Ел хал?ыны? саны аз болуына байланысты балалар?а ж?ректі алмастыру отасы ересектерге ?ара?анда ана??рлым аз ?ажет етіледі. Балалар?а ж?рек трансплантациясы бойынша 56 ота жасалды.

«?азіргі уа?ытта балаларды? ж?регін ауыстыру туралы за? жобасы ?кіметте ?аралып жатыр. ?рине, м?ндай оталарды шетке шы?пай-а?, ?зімізде жаса?ан ?немді болар еді. Біра?, б?гінге дейін ?аза?станнны? бірде-бір клиникасында бала?а ы?тимал донор табыл?ан жо?», - деп баса айтты д?рігер.

Атап ?ткен ж?н, ?лтты? ?ылыми кардиохирургиялы? орталы?ы ?кпені ауыстыру оталарын жасай бастады. ?аза?станда м?ндай отаны ?ткізетін техникалы? ж?не ?йымдастырушылы? м?мкіндіктер жеткілікті.

«?кпені трансплантациялау бойынша Миннесотада дайынды?тан ?ттік. ?ткен жылдан бері 6 ота жасады?. Донорлы? ?кпені тасымалдау?а ж?не дайындау?а ?ажетті арнайы ??рыл?ыны алды? ж?не болаша?та да ота жасауды жал?астыра береміз. Одан б?лек, егер ?кпе трансплантация?а дайын болмаса, б?л ж?йеде органды емдейтін м?мкіндік бар», - дейді Ю.Пя.

Фото: inform.kz

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/novosti/kazakhstan/1146274-nd-standa-aza-standy-alty-balany-zh-reg-auystyryldy.html


Популярное

26 февраля 2018

«Южмашу» доверили строительство Hyperloop за четыре миллиарда долларов

26 февраля 2018

Объявлена цена билета на украинский Hyperloop

3 марта 2018

Опубликованы фото убранства капсулы высокоскоростного поезда Hyperloop

6 марта 2018

Робота научили жарить бургеры и предрекли вымирание низкооплачиваемой профессии

7 марта 2018

Российская «Сова» развалилась на высоте 20 километров

8 марта 2018

Беспилотная фура Tesla впервые доставила груз

13 марта 2018

Украинский «Антонов» залег из-за России

16 марта 2018

В Японии нашли уникальный способ избавиться от пробок

17 марта 2018

Американские спутники оказались уязвимы перед Россией

17 марта 2018

Списан потопивший гитлеровскую подлодку американский корабль