Біртанов: пациенттерді? ашуына ?зіміз кін?ліміз – адамдармен ж?мыс істеуді білмейміз


Цифрландыру ба?дарламасыны? жа?а м?мкіндіктері туралы денсаулы? са?тау министрі Елжан Біртанов ?кіметтік емес ?йымдармен кездесу барысында айтты, - деп хабарлайды Sputnik ?аза?стан.

Оны? айтуынша, телемедицинаны? жа?а ба?ыты дамып келеді, ол пациент пен д?рігерді? арасында байланыс орнату?а жа?дай жасайды.

"Б?л ?андай да бір та??ажайып технология емес, азаматтарды? м?ддесін ?ор?ау?а ба?ыттал?ан. ?азіргі та?да халы?ты? ?з денсаулы?ын ба?ылауда ж?не жалпы денсаулы? са?тау ж?йесін ?ада?алауда техникалы? ж?не азаматты?-???ы?ты? м?мкіндіктері зор. Нау?астарды? ашуына ша?ымданбай, соны мойындауымыз керек. Пациенттерді? тарапынан агрессия бар екені рас, ?йткені ?зіміз адамдармен ж?мыс істеуді білмейміз", — деді Біртанов.

Фото: sputniknews.kzПостоянный адрес статьи:
http://meta.kz/novosti/kazakhstan/1168869-b-rtanov-patsientterd-ashuyna-z-m-z-k-n-l-m-z-adamdarmen-zh-mys-steud-b-lmeym-z.html


Популярное