Біртанов ?ша? ??лап ?аза тап?ан д?рігерлерді? алдында басын иетінін айтты


?Р Денсаулы? са?тау министрі Елжан Біртанов Алматы ма?ында ?аза бол?ан д?рігерлер мен экипаж м?шелеріні? отбасына к??іл айтты, деп хабарлайды Today.kz.

"?ымбатты достар, ?ріптестер, ?аза?стан медицинасы орны толмас ?ай?ы?а ?шырады. ?з ?ызметтерін ат?ару ?стінде екі ?ріптесіміз ?аза болды. Олар к?сіби біліктілігі жо?ары д?рігерлер - 20 жылды? т?жірибесі бар акушер-гинеколог, медицина ?ылымдарыны? докторы Патсаев Тал?ат Анапия?лы ж?не 30 жылды? т?жірибесі бар анестезиолог-реаниматолог, профессор, медицина ?ылымдарыны? докторы Арты?баев Ж?нібек Т?кен?лы. Олар ?з ісіні? на?ыз маманы болды, аса ауыр халде жат?ан жас босан?ан ?йелді ??т?арып ?алу ?шін ?з ?мірлерін ??рбан етті", - деп жазды министр Фейсбуктегі пара?шасына. 

Біртанов кез келген жа?дайда нау?асыны? ?мірі ?шін к?ресетін барлы? д?рігерді? е?бегін атап ?тті. 

"Екі-?ш к?н б?рын б?кіл ?лем халы?аралы? д?рігерлер к?нін тойлады. ?лемдік денсаулы? са?тау ?йымы мен "Шекарасы жо? д?рігерлер" халы?аралы? ?йымыны? бастамасымен тойлан?ан б?л к?н б?кіл ?лем бойынша адамдарды? денсаулы?ын са?тауда д?рігерлерді? орасан зор р?лін мойындау болды. К?н сайын бізді? д?рігерлер шекара мен жа?дай?а ?арамастан, ?алада да, ауылда да, к?ндіз де, т?нде де ?зге д?рігер ?ріптестерімен бірге отандастарымызды? ?мірін са?тау ?шін бар к?шін салады. ?згелерді? ?мірін са?тай отырып, ?з ?мірлерін са?тап ?ала алма?ан д?рігерлерімізді? алдында басымды иемін", - деді мекеме басшысы.  Министр д?рігерлер мен экипаж м?шелеріні? отбасыларына к??іл айтты. 

"Б?л б?ріміз ?шін ауыр ?рі орны толмас ?ай?ы, ?сіресе ?ріптестерімізді? отбасылары ?шін. Елімізді? барлы? д?рігеріні? атынан ?аза тап?ан ?ріптестерімні? ж?не экипаж м?шелері - ?уе кемесіні? командирі Геннадий Цой мен екінші ?ш?ыш Евгений Кутафинні?, ?уе технигі Бейшібек Ахматовты? жа?ындары мен туыс?андарына ?ай?ыра к??іл айтамын. Б?рі азамат ретінде орасан зор ерлік жасады деп есептеймін", - деп жазды Біртанов. 

Источник: today.kz

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/novosti/medicine/1157407-b-rtanov-sha-lap-aza-tap-an-d-r-gerlerd-aldynda-basyn-iet-n-n-aytty.html


Популярное