Назарбаев ?аржысы шетелде жат?ан бизнесмендерге ?ата? ескерту жасады


Астанада ?ткен "Елді жа?а индустрияландыру: ?аза?стан барысыны? серпіні" жалпы?лтты? телек?пірі барысында ?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбаев ?аржысын шетелде са?тап отыр?ан барлы? адам?а ?аратып м?лімдеме жасады, деп хабарлайды Today.kz

Мемлекет басшысыны? с?зінше, ?аза?станды? бизнесмендерді? к?пшілігі ?з ?аржыларын бас?а елдерде бос?а са?тап отыр, б?л ?аза?станны? инвестиция де?гейі мен экономикасына кері ?сер етеді. 

"?орды ?аза?станнан шы?арып, бас?а елде ?стайды. ?орды шы?аруды? бір жолы - жал?ан, к?дікті экспортты келісім жасау. Экспортер ?ызмет тауарын шетелге ж?нелткенімен, б??ан т?лем алмайды. Немесе импортер а?шасын шетелге жіберіп, тауарды да, а?шаны да ?айтарып алмайды. Алдау. ?олданыста?ы валюта за?намасы келісімшартты алдап, бірнеше жыл бойы жауапкершіліктен ?ашып ж?руге м?мкіндік береді", - деді Назарбаев. 

Мемлекет басшысы за?дастыр?ан кезде оларды? ?оры зиян шекпейтінін айтты. 

"Ерте?нен бастап олар а?шасын за?дастыру ?шін за? жобасын жасауды бастау керек. А?шаны ?айтарып, ?аза?станда ?ста?дар. Сендерге ?андай кепілдік керек? За? керек пе, б?йры? керек пе? Мен б?рін істеймін. Жасамаса?дар, ?зіміз істейміз. Ренжіме?дер. Сол кезде айт?ам. ?ара?дар, 18 отанды? компания 12 миллиард долларды шетелде са?тап отыр. 18 отанды? компания 12,5 миллиард долларды шетелде ?стап отыр. "Те?ізшевройл" - 4,5 миллиард доллар. "?азМ?найГаз" - ?ш миллиард доллар. "РД "?азМ?найГаз" - екі миллиард доллар. "Азиялы? газ ??быры" - миллиард доллардан аса. "Бейнеу - Шымкент" газ ??быры - 100 миллион. Осылай кете береді. Ол а?ша экономикамыз?а к?мектесіп, ?аза?стан ?шін ж?мыс істер еді. ?аза?станды? ресурстан табыс тауып отырып, осында ж?мыс істей отырып а?шаны неге ол жа?та са?тайсы?дар? Неге ол а?ша ?аза?стан ?шін, инвестиция ?шін ж?мыс істемейді? А?Ш-ты? ісі ?нады - барлы? оффшорды ашып тастады. ?лескер ретінде ?кіметке (Са?ынтаев?а, - ред.) б?л іспен айналысып, ма?ан баяндап т?руларын тапсырамын. ?р?айсысымен с?йлес, ?р?айсысымен. Егер істемесе?дер, ескертіп ?ояйын, б?л а?шаны ?айтару ?шін бас?алай ж?мыс істейтін боламын. Біра? ол кезде сендер болмайсы?дар. Сендерден тартып алайын деп отыр?ан жо?пыз. Мемлекет к?сіпкерлік ар?ылы б?л а?шаны табу?а м?мкіндік берді, ?аза?станды? а?шаны мемлекеттен жасырып отырсы?дар. Жетер", - деді Назарбаев. 

Источник: today.kz

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/novosti/medicine/1171044-nazarbaev-arzhysy-shetelde-zhat-an-biznesmenderge-ata-eskertu-zhasady.html

Мирзиёев РФ м?най тасымалдауда ?олдау к?рсеткені ?шін Назарбаев?а ал?ыс айтты

Мемлекет басшысы Н?рс?лтан Назарбаев ?збекстан Республикасыны? Президенті Шавкат Мирзиёевпен кездесті деп, хабарлайды Today.kz А?орданы? баспас?з ?ызметіне сілтеме жасап.

Назарбаев: Хал?ы?а ?ызмет ету жолында ?уаты? сар?ылма?ай

Н?рс?лтан Назарбаев Бейбітшілік ж?не келісім сарайында ?аза?стан хал?ы Ассамблеясыны? XXV сессиясы басталар алдында жас ?нші Димаш ??дайбергенмен кездесті деп,  хабарлайды Today.kz А?орда сайтына сілтеме жасап.

Мемлекет басшысы Н?рс?лтан Назарбаев Байланыс ж?не а?парат министрі Ас?ар Ж?ма?алиевті ?абылдады

 АСТАНА. ?азанны? 11-і. ?азА?парат. Б?гін Мемлекет басшысы Н?рс?лтан Назарбаев Байланыс ж?не а?парат министрі Ас?ар Ж?ма?алиевті ?абылдады,

НАТО басшылы?ы Астанада ?тетін Е?Ы? Саммитіне зор ма?ыз беріп отыр

 БРЮССЕЛЬ. ?азанны? 25-і. ?азА?парат /Димаш Сызды?ов/ - ?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбаев НАТО Бас хатшысы Андерс Фог Расмуссенді Астанада ?тетін Е?Ы? Саммитіне ?зі тікелей ?атысу?а ша?ырды. Б?л туралы Мемлекет басшысы Альянс Бас хатшысымен кездесуден кейін м?лім етті.

Назарбаев Самитті? екінші к?нгі ж?мысын ашты

?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбаев елордада ?тіп жат?ан Е?Ы? Саммитіні? ?атысушылары Астана декларациясыны? ?ал?ан т?старын келісетіндеріне ж?не ымыра?а ?ол жеткізетіндеріне сенім білдірді.

Мемлекет басшысы К.М?сімовті «?аза?стан Республикасыны? Т???ыш Президенті - Елбасы Н?рс?лтан Назарбаев» орденімен марапаттады

 АСТАНА. 15 желто?сан. ?азА?парат /Руслан ?аббасов/  - Б?гін Мемлекет басшысы  Н?рс?лтан Назарбаев Т?уелсіздік к?ні ?арса?ында ?Р Премьер-Министрі К?рім М?сімовке «?аза?стан Республикасыны? Т???ыш Президенті - Елбасы Н?рс?лтан Назарбаев» орденін тапсырды.

?азіргі та?да ?аза?станда 60 млрд. А?Ш доллары к?лемінде ?ор бар - Мемлекет басшысы

 ?АРА?АНДЫ ОБЛЫСЫ. Шілдені? 2-сі. ?азА?парат  /Ерн?р А?анбай/ -?азіргі та?да ?аза?станда 60 млрд. А?Ш доллары к?лемінде ?ор бар.

Мемлекет басшысыны? Жарлы?ымен Н?ртай ?бі?аев ?лтты? ?ауіпсіздік комитетіні? т?ра?асы ?ызметіне та?айындалды

 АСТАНА. Тамызды? 23-і. ?азА?парат - Мемлекет басшысы Н?рс?лтан Назарбаевты? Жарлы?ымен Н?ртай ?бі?аев ?лтты? ?ауіпсіздік комитетіні? т?ра?асы болып та?айындалды.

Н?рс?лтан Назарбаев?а Т. Шевченко атында?ы Киев ?лтты? университетіні? ??рметті докторы ата?ы берілді

 АСТАНА. ?ырк?йекті? 15-і. ?азА?парат - Б?гін Украина?а ресми сапары жал?асып жат?ан ?аза?стан Республикасыны? Президенті Н?рс?лтан Назарбаев Тарас Шевченко атында?ы Киев ?лтты? университетінде болды, деп хабарлайды Мемлекет басшысыны? баспас?з ?ызметі.

Елбасы т?рік к?сіпкерлерін ?аза?станды индустрияландыру ба?дарламасына белсене ?атысу?а ша?ырды

АСТАНА. Мамырды? 25-і. ?азА?парат /Ерн?р А?анбай / - Астанада ?ткен ?аза?-т?рік бизнес-форумына ?атыс?ан ?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбаев т?ркиялы? к?сіпкерлерді ?демелі индустриялы?-инновациялы? даму ба?дарламасына ?атысу?а ша?ырды,
Популярное