Н?рс?лтан Назарбаев А?тау солт?стік те?із терминалына барды


?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбаев А?тау?а бар?ан сапарында солт?стік те?із терминалыны? ж?мысымен танысты. Мемлекет басшысына те?із терминалыны? ?ызметі мен даму перспективалары туралы ма?л?мат берілді деп, хабарлайды Today.kz А?орда сайтына сілтеме жасап.

Іс-шара барысында ?аза?стан Президентіне 2020 жыл?а ?арай барлы? портты?, соны? ішінде А?тау солт?стік те?із терминалыны? ?уаттылы?ын айтарлы?тай арттыру жоспарланып отыр?аны ж?нінде баяндалды.

Сондай-а?, Мемлекет басшысына «Жібек жолы» ж?к тиеу кешеніні? ж?мысы туралы м?лімделді.

Іс-шара со?ында Елбасы терминал ?ызметкерлерімен ??гімелесті.

Терминал ж?мысы экспорт-импорт ?сімін арттыру?а ж?не ?аза?стан мен Орталы? Азия елдері ?німдерін А?тау порты ар?ылы Кавказ ма?ы, Парсы шы?ана?ы елдеріне ж?не Ресей Федерациясына жеткізуге ба?ыттал?ан. К?сіпорында жыл бойы д?нді да?ылдар тиеу ж?не ж?нелту, кемелерге кешенді ?ызмет к?рсету, ірі тонналы? ж?к контейнерлерін са?тау ж?мыстары ж?ргізіледі, сондай-а? ?оймада ж?к са?тау операциялары ж?зеге асырылады.

Сонымен ?атар, Н?рс?лтан Назарбаев «Азерсун» ?ндіріс ж?не логистика орталы?ы» ЖШС барды.

«А?тауда?ы логистика орталы?ыны? ?ызметі азы?-т?лік ?німдері ба?асын арзандату?а ба?ыттал?ан. Ма??ыстау облысымен ?атар, республикамызды? бас?а да ??ірлеріндегі азы?-т?лік ба?асын т?мендетіп, онымен ?амтамасыз ету ма?сатымен тауарларды са?тау, жеткізілетін к?лемін арттыру ж?нінде шаралар ?абылдау ?ажет», – деді Н?рс?лтан Назарбаев.

Со?ында Мемлекет басшысы орталы? ?ызметкерлеріне табыс тіледі.

Источник: today.kz

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/novosti/world/1130709-n-rs-ltan-nazarbaev-a-tau-solt-st-k-te-z-terminalyna-bardy.html


Популярное

26 октября 2017

Пообещавшая уничтожить человечество робот София получила гражданство

27 октября 2017

В Китае запустили первый в мире трамвай на водороде

6 ноября 2017

В Астане торжественно открылось командное первенство Азии среди детей до 12 лет

12 ноября 2017

Писательница поведала о тайных желаниях своих 10 тысяч секс-партнеров

27 октября 2017

Российские военные получат новый экраноплан

25 октября 2017

Скончался автор песни "Зын-зын"

6 ноября 2017

В сеть слили интимные видео соведущей шоу Сергея Дружко

3 ноября 2017

Хокинг предрек уничтожение человечества роботами

12 ноября 2017

Робот для чистки унитаза представили публике

21 октября 2017

Внедорожник протаранил и опрокинул грузовичок под Алматы