?аза?станда сатылатын кей ойыншы?ты? ??рамында улы заттар бар - Елжан Біртанов


?аза?станда ?німдер ?ауіпсіздігі мониторингі н?тижесінде ?ауіпсіздік талаптарына сай келмейтін 52 мы?нан астам тауар аны?талды, деп хабарлады денсаулы? са?тау министрі Елжан Біртанов. Б?л туралы "Интерфакс-?аза?стан" жазды. 

"Ай сайын?ы xалы? жиі т?тынатын тауарлар?а мониторинг жасау аясында жыл басынан бері 38 мы?нан астам ?німні? сапасы тексерілді. Оларды? 9,4%-ы талап?а сай емес болып шы?ты. Оны? 7,3 %-ы тама? ?німдері", - деді Біртанов сейсенбі к?ні ?кімет отырысында.

Оны? с?зінше, талап?а сай емес ?німні? басым б?лігі (67,3%) шетелдік тауарлар, ал отанды? ?німні? ?лесі - 32,7%.

"Б?л же?іл ?нерк?сіп тауарлары - ойыншы?тар мен тама? ?німдері. Жалпы, 172 мы? тоннадан астам халы? денсаулы?ына зиян тауарлар утилизация?а жіберілді. Атал?ан тауарларды? ішінде балалар?а арнал?ан ?німдер де аз емес. Осы орайда ойыншы?тарды? 36,6%-ы балалар ?шін зиянды екенін ерекше атап ?ткен ж?н. Ондай ойыншы?тарды? ??рамында улы заттар, я болмаса, жара?ат салу ?аупі бар. Оларды? басым б?лігі ?ытай мен Т?ркиядан жеткізіледі", - деді министр.

Оны? айтуынша, тексерістер кезінде сырттан тауар тасып ж?рген 50 к?сіпкер аны?тал?ан. Олар 52 мы?нан астам тауар т?рін алып келген.

"Олар ?кімшілік жауапкершілікке тартылып, материалдар ???ы? ?ор?ау органдарына жіберілді", - деді Біртанов.

Источник: today.kz

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/other/1171870-aza-standa-satylatyn-key-oyynshy-ty-ramynda-uly-zattar-bar-elzhan-b-rtanov.html


Популярное