Очень полезная табличка: условные обозначения знаков на одежде.

Источник: vkontakte.ru

Очень полезная табличка: условные обозначения знаков на одежде.


Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/sovet/764533-ochen-poleznaya-tablichka-uslovnye-oboznacheniya-znakov-na-odezhde.html


Популярное